جنک نرم

مطالب دیگر:
📌چارچوب نظری و پیشینه پژوهش خشونت بین والدین📌ماهیت خشونت خانوادگی و نظریه های مواجهه با خشونت بین والدین📌پاورپوینت فصل اول کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) تألیف هندریکسن و ون بردا ترجمه پارسائیان📌پاورپوینت فصل سوم کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) تألیف هندریکسن و ون بردا ترجمه پارسائیان با موضوع سده حسابداران رسمی📌پاورپوینت فصل پنجم کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) تألیف هندریکسن و ون بردا ترجمه پارسائیان با موضوع چارچوب نظری📌کتاب تحليل رفتار سازماني رويكرد انتقادي📌پاورپوینت کامل فلسفه آموزش و پرورش📌مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض والد فرزند 38 صفحه📌چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تعارض والد فرزند📌ماهیت تعارض والد فرزند و اهمیت رابطه  والد و نوجوان📌حوزه ها و مسائل مورد تعارض والدین و فرزندان در خانواده📌اشکال تعارض و رویکردهای نظری به رابطه و تعارض والد فرزند📌دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازاریابی 67 صفحه📌دانلود چارچوب نظری و پیشینه پژوهش بازاریابی📌پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه بازاریابی📌دانلود ادبیات نظری و پیشینه تجربی بازاریابی📌مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازاریابی دهان به دهان 66 صفحه📌چارچوب نظری و پیشینه پژوهش بازاریابی دهان به دهان📌پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه بازاریابی دهان به دهان📌ادبیات نظری و پیشینه تجربی بازاریابی دهان به دهان📌مبانی نظری و پیشینه تحقیق تبلیغات شفاهی 65 صفحه📌چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تبلیغات شفاهی📌پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه تبلیغات شفاهی📌ادبیات نظری و پیشینه تجربی تبلیغات شفاهی📌مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازاریابی ویروسی 64 صفحه

امروزه رهيافت تقابل گرا و خشونت محور با محوريت اقدامات نظامي سخت افزارانه در پيچيدگي هاي نظام بين الملل، جاي خود را به رويكرد نرم افزاري و جنگ نرم داده است. اين رهيافت از سوي موسسه هاي وابسته به بنيان هاي ليبرالدموكرات همچون كميته ي خطر كنوني، بنياد اعانه ي ملي براي دموكراسي، موسسه هاي هوور و بنياد دفاع از دموكراسي ها ترويج شده است.

امروزه جنگ نرم، موثرترين، كارآمدترين، كم هزينه ترين، خطرناك ترين و پيچيده ترين نوع تهديد عليه ارزش ها و امنيت ملي يك كشور است. موثرتر است؛ چون مي توان با كمترين هزينه، باحذف لشكركشي و از بين بردن مقاومت هاي طيف شناسي جنگ ، بر مبناي«ابزار و روش تحميل اراده» است. بر مبناي اين شاخص جنگ، شامل جنگ نرم و جنگ سخت است. اين نوع تفكيك ابتدا در مورد تفكيك قدرت، به قدرت نرم و سخت، از سوي جوزف ناي انجام شده، و سپس در دهه ي اخير از سوي انديشمندان تكامل يافته است.

درپاسخ به اين پرسش كه جنگ نرم چيست؟ صاحبنظران و محققان پاسخ هاي متفاوتي داده اند. مفهوم جنگ نرم كه در برابر جنگ سخت به كار مي رود، داراي تعريف واحدي نيست كه مورد پذيرش همگان باشد، و تلقي و برداشت افراد، جريان ها و دولت هاي گوناگون از جنگ نرم ، عمليات رواني، قدرت نرم و تهديد نرم مشخص نيست. برخي از پاسخ ها به اين پرسش عبارت است از:

16 صفحه

ورد